ASR Welthuishypotheek

January 14, 2020

Acceptatierichtlijnen 2020

Voor zuivere oversluitingen met NHG geen inkomenstoets en onderpand toets nodig.

Vernieuwde acceptatierichtlijnen per 1 januari 2020

2020 betekent bij a.s.r. hypotheken meer gemak voor u en uw klant. Hierbij de vernieuwde acceptatierichtlijnen per 1 januari 2020. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Arbeidsmarktscan
De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Het doel van de Arbeidsmarktscan is om mensen met bepaalde tijd of flexibele contracten een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Een voorwaarde voor de Arbeidsmarktscan is dat de persoon in de laatste 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst heeft gewerkt. Het toetsinkomen is altijd het laagste bedrag van de werkgeversverklaring of de verdiencapaciteit uit de scan. Klanten vragen de Arbeidsmarktscan aan via www.arbeidsmarktkansen.nl.

Oversluitingen met NHG
Zuivere oversluiting
Voor zuivere oversluitingen met NHG hoeft per 1 januari 2020 enkel nog een salarisstrook te worden aangeleverd. De nieuwe hoofdsom mag niet hoger zijn dan:

Het af te lossen bedrag van de bestaande NHG-lening
De kosten die verband houden met het afsluiten van een nieuwe lening
De kosten die verband houden met de aflossing van de bestaande lening
Er wordt bij zuivere oversluitingen met NHG geen inkomenstoets of onderpand toets uitgevoerd. Daarnaast is er geen maximale kostengrens of leensom. De looptijd mag niet worden verlengd.

 

Oversluitingen met NHG
Met verhoging
Voor NHG oversluitingen met verhoging geldt alleen een borgtochtprovisie over de verhoging in plaats van over de gehele lening. De verhoging mag alleen betrekking hebben op:

Kwaliteitsverbetering of energiebesparende maatregelen
Relatiebeëindiging of erfopvolging
Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond
Het verbeteren van de individuele klantsituatie
Bij oversluitingen met verhoging wordt er rekening gehouden met de maximale kostengrens van 310.000 euro en wordt er een inkomenstoets en onderpand toets uitgevoerd. Ook hier geld dat de looptijd van de huidige hypotheek niet verlengd mag worden.

Hypotheekvlog
In deze vlog licht Paul Nijssen de nieuwe acceptatierichtlijnen van 2020 toe.

Hypotheekvlog

Geen financiering individuele bouw
Zelf- en individuele bouw (nieuwbouw, door de klant zelf gebouwd of door een aan de klant gelieerde aannemer) wordt niet meer gefinancierd. Wij financieren enkel nog projectbouw.

Verduurzamingshypotheek
Voor energiebesparende maatregelen mag uw klant € 9.000 extra lenen. Dit valt buiten de inkomenstoets. Wij bieden een Verduurzamingshypotheek aan bij elk renteaanbod. Uw klant hoeft dit alleen maar aan te kruisen. Het verplicht hem tot niets. Dit bedrag zetten we twee jaar in depot, daarna vervalt het automatisch.

Geen bankafschrift met salarisbijschrijving benodigd
Vanaf 13 januari wordt het stuk ‘bankafschrift met salarisbijschrijving’ niet meer standaard opgevraagd.

Volledige acceptatierichtlijnen per 1 januari 2020
Het volledige overzicht met alle acceptatierichtlijnen die wij hanteren per 1 januari 2020, vindt u op Cockpit.
Acceptatierichtlijnen 2020