Lloyds bank – verhuurhypotheek

January 10, 2020

Drie woningen voor verhuur mogelijk

Afgelopen jaar introduceerden wij de Lloyds Bank Verhuurhypotheek. Wij kregen lovende kritieken van u. De Verhuurhypotheek ligt blijkbaar goed in de markt, ook door de scherpe rentes en de goede acceptatiecriteria. Eén punt van feedback ontvingen wij regelmatig van u: ‘Waarom kan er slechts één woning worden gefinancierd, terwijl mijn klant meerdere woningen voor de verhuur heeft of wil kopen?’


Goed nieuws: nu drie woningen voor verhuur mogelijk

Wij hebben uw feedback ter harte genomen. Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij vanaf 13 januari tot drie woningen kunnen accepteren.

Dit betekent concreet:

·         Elke klant kan drie woningen bij Lloyds Bank financieren met de Verhuurhypotheek.

·         In totaal mag de klant maximaal drie Verhuurhypotheken bij Lloyds Bank hebben (1 hypotheek per onderpand) met een maximale totale hypotheeksom van € 2 miljoen.

·         Een individuele Verhuurhypotheek mag maximaal € 1 miljoen zijn. En de (verwachte) inkomsten uit verhuur zijn minimaal 125% van de werkelijke bruto maandlast.

·         Naast deze drie Verhuurhypotheken mag een klant natuurlijk ook nog een ‘normale’ Lloyds Bank Hypotheek (1) hebben.


Belangrijk bij het indienen van aanvragen
Om uw aanvragen te kunnen beoordelen hebben wij de volgende informatie nodig:

·         De hypotheeklasten van de eigen woning (box1)

·         Marktwaarde in verhuurde staat

·         De (verwachte) netto huurinkomsten van het te financieren onderpand

·         Het aantal verhuurde onderpanden in totaal

·         Huuropbrengsten (kale huur) van andere verhuurde onderpanden en de restschuld en maandlast van lopende hypotheken

U kunt deze informatie doorgeven via het opmerkingenveld in het HDN bericht of per e-mail: verhuurhypotheek@LloydsBank.nl.

Meer weten?
Kijk voor alle informatie op LloydsBank.nl/verhuurhypotheek. De vernieuwde ‘Sneltoets Verhuurhypotheek’ vindt u op LloydsBank.nl/sneltoets. Met deze sneltoets kunt u snel en eenvoudig een indicatie van de maximale leensom berekenen.